FACULTY OF ENGINEERINGDEPARTMENT OF METALLURGICAL AND MATERIALS ENGINEERING


Ocak 2019 Araştırma Görevlisi Alımı İlanı

Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde görevlendirmek üzere  Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru şartları ve süreci ile ilgili detaylı bilgileri almak için tıklayınız.

 

Önemli bağlantılar:

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı RG:


http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231.htm