1) Cem Diyarbakır (Dr. Öğr. Üyesi Caner Şimşir, FNSS-TEYDEB projesi)

2) Çağla Özgür (Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Toparlı, Şebeke depolama sistemleri için fonksiyonel özelliklere sahip oksijen elektrokatalizörlerinin tasarlanması)

3) Doruk Siyanuç (Dr. Öğr. Üyesi Simge Çınar, Bizmut bazlı metalik Janus parçacıkların ölçeklendirilebilir üretimi),

4) İklim Öztürk (Dr. Öğr. Üyesi Eda Aydoğan, Yenilikçi Oksit Katkısıyla Modifiye Edilmiş In-718 Alaşımların Eklemeli İmalat Yöntemleri İle Üretilmesi)

5) Onur Demircioğlu (Prof. Dr. Emrah Ünalan, Süperkapasitör ile Çalışan İnvazif Olmayan Giyilebilir Glikoz Ölçer)

6) Sümeyye Kandur (Prof. Dr. Emrah Ünalan, Mezogözenekli Karbon @ Titanyum Disülfit Kabuklu İçi Boş Yapıların Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemlerinde ve Sudan İyonların Giderilmesinde Kullanılması)

7) Zeynep Cemre Örsel (Doç. Dr. Batur Ercan, Stent uygulamaları için nanomodifiye 316L paslanmaz çelik üretimi ve in vitro testleri )


Last Updated:
14/01/2021 - 12:25