Yukarıdaki dünya haritasında mezunlarımızın çalıştığı belli başlı iş alanlarını ve pozisyonlarını görebilirsiniz.

Mezunlarımız, yurtiçi ve yurt dışında, çeşitli kuruluşlar ve araştırma merkezlerinde seçkin elemanlar olarak çalışmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği’nin ayırdedici bir özelliği, bu alan mezunlarının geniş iş olanaklarına sahip olmasıdır. Bu durum, var olan tüm sektörlerin yaklaşık %70’inin malzeme veya malzeme ile ilintili olmasından kaynaklanmaktadır. Mezunlarımız bir taraftan demir ve çelik, seramik, cam gibi entegre tesislerde veya orta ölçekli araürün üreten tesislerde üretim bazında görev alırken diğer taraftan savunma, petrokimya, enerji, havacılık ve otomotiv, beyaz eşya vb. sektörlerde daha çok kalite kontrol alanında görev yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ikinci alanda son yıllarda oluşan hızlı ve yenilikçi ürün geliştirme zorunluluğu, iş olanaklarında malzeme mühendislerine tasarım ve araştırma geliştirme alanlarında yeni fırsatlar sunmuştur. Ayrıca önemli sayıda girişimci mezunumuz kendilerine ait küçük ölçekli işletmelerde döküm, ısıl işlem, toz metalurjisi, yüzey kaplamalar, kompozit üretimi vb. konularında faaliyet göstermektedir.
 

Bölümümüz mezunlarının çalıştığı bazı endüstri kolları:
 
 • Demir Çelik ve Döküm
 • Demir Dışı Metal Üretim 
 • Otomotiv
 • Kamu Araştırma Kurumları
 • Savunma Sanayii
 • Seramik ve Cam
 • Enerji
 • Madeni Eşya ve Makine Üretimi
 • Beyaz Eşya Sektörü
 • Polimer
 • Elektronik
 • Kaynak ve Tahribatsız Muayene
 
 

Son 10 yıl mezunlarımızdan hazırladığımız bazı istatistiklerden bahsedecek olursak;

 

Mezunlarımız hangi sektörlede çalışıyorlar?

*Unutmayınız ki bazı sektörler iç içe girmiş durumdadır. Örneğin, havacılık ya da savunma sanayi’de çalışan bir kişi kompozit malzemeler üzerinde de çalışıyor olabilir.

 

Mezunlarımız hangi şehirlerde yaşıyorlar?

Yurt dışında çalışan mezunlarımız var mı?


Last Updated:
25/07/2020 - 14:06