X-Işını Kırınımı Deneyleri İş Akış Süreci ve Hizmet Bedelleri

Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz Bedellerine Uygulanan İndirim Oranları:

ODTÜ MetE %80
ODTÜ %65
ODTÜ Dışındaki Üniversiteler (Kamu, Vakıf) %40
ODTÜ Teknopark %30
Kamu Kurum ve Kuruluşları %20
Diğer Üniversitelerdeki Teknoparklar %15
Kamu Üniversite ve özel sektör işbirliği
(Başvuru Üniversite Kanalı ile Yapılıyorsa)
%20

ODTÜ MetE Bölüm Başkanlığı Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

Analiz Bedellerine %18 KDV Dahil Değildir.

Öğretim üyesi veya proje yürütücüsü olmayan üniversite veya kurum personelinin bireysel olarak yaptığı başvurularda analiz bedelinde üniversite veya kurum indirimi yapılmamaktadır.

Deney listesinde belirtilmemiş deney taleplerinde, çoklu numunelerde ve araştırma deneyi taleplerinde hizmet bedelleri ODTÜ MetE Bölüm Başkanlığı tarafından ayrıca belirlenir.

Metot/Deney AdıHizmet TanımıHizmet Bedeli
XRD X-Işını Kırınım Deseni Standart Çekimi 400₺/Numune + KDV
Ek her saat için 150₺ + KDV

1 Deneylerin gerçekleştirilebilmesi için sayfada bulunan “Deney İstek Formu” indirilerek doldurulup ıslak imzalı nüshası ODTÜ MetE Bölüm Başkanlığı’na e-posta veya kargo yolu ile ulaştırılmalıdır. Ardından form beyanına göre hesaplanacak analiz ücretleri ilgili ODTÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına “açıklama” kısmında ODTÜ MetE tarafından verilecek olan “deney kodu” belirtilerek yatırılmalıdır. Ödeme makbuzunun ve analizi yapılacak numunelerin ODTÜ MetE Bölüm Başkanlığı’na ulaştırılmasını takiben deneyleriniz iş akışına eklenerek en kısa sürede tamamlanıp sonuçları tarafınıza formda talep edilen yöntem ile iletilecektir.

2 Her türlü soru, görüş ve öneri için: mete@metu.edu.tr & +90 (312) 210-2511

3 Deney süreçleri, başvuru ve iş akışı takip için: nozel@metu.edu.tr & +90 (312) 210-5902

4 Mali işler ve ödeme süreçleri için: tancm@metu.edu.tr & +90 (312) 210-5909


Last Updated:
08/06/2023 - 15:06