ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 1966 yılından beri hizmet vermektedir ve üniversite giriş sınavında alanında en yüksek puanla öğrenci alan bölümdür. 2019 YKS sınavı sonucunda Bölümümüze kayıt olanların MF-4 puanına göre sıralamadaki yerleri 3.308 ile 21.048 arasındadır.

 

ODTÜ, Quacquarelli Symonds (İngiltere) tarafından Mart 2017'de ilan edilen sıralamada MALZEME BİLİMİ alanı dahil toplam 15 bilim alanında dünyanın seçkin üniversiteleri arasına girerek Türkiye’yi en fazla alanda temsil eden tek üniversite olmuştur.

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2018

 

Şubat 2017 itibarı ile Bölümümüzde 380 öğrenci lisans, 119 öğrenci yüksek lisans, 42 öğrenci doktora eğitimine devam etmektedir. Bölümümüzün lisans programı mezun sayısı yaklaşık 3,018 ‘e, yüksek lisans programı mezun sayısı 672 ‘ye ve doktora programı mezun sayısı 83 ‘e ulaşmıştır. Mezunlarımız, seçkin profesyoneller olarak yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda kolayca iş bularak başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

 

2010'dan başlayarak yapılan aşağıdaki grafikte ise 2013 yılından itibaren hem tavan puan hem de taban puandan giriş yapan öğrencilerimizin sıralamaları yükselmiş, 2019 YKS sonuçlarına göre ise sıralamada ilk öğrencimiz 3.308'inci olarak, son öğrencimiz ise 21.048'inci olarak bölümümüze yerleşmiştir. Bu da 2013 yılından itibaren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nin ne kadar popülerleştiği ve önemli hale geldiğini göstermektedir.

Bölümümüzde ODTÜ ’nün araştırma üniversitesi geleneğine bağlı olarak bir taraftan demir-çelik, demir-dışı metaller, döküm, metal şekillendirme, ısıl işlem, yüzey işlemleri, kaynaklı imalat, tahribatsız muayene gibi ülkemiz sanayii açısından önemli alanlarda; diğer taraftan elektronik ve manyetik malzemeler, seramikler, biyomalzemeler, nanoteknoloji gibi güncel alanlarda araştırmalar ve tez çalışmaları sürdürülmektedir.

 

Bölümümüz, başarılı öğrencilerimizin diğer Bölümlerde (Havacılık ve Uzay Müh., Makine Müh., Kimya Müh., Elektrik ve Elektronik Müh., Fizik, ..) yandal ve çift anadal programlarına katılmalarını teşvik etmektedir.

Bölümümüz ABET akreditasyonu ile ABD’nin üst düzey üniversiteleriyle eşdeğer bir lisans eğitimi verdiğini ortaya koymuştur (2015-16 akreditasyon çevriminde yapılan değerlendirme sonucunda, akreditasyon süresi 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmıştır). Ayrıca, AB ve Erasmus programı ve ikili işbirlikleri çerçevesinde lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde öğrenci değişim programları uygulamaktadır.  

 

Üçüncü sınıftan itibaren yüksek akademik başarıya sahip lisans öğrencilerimiz, gönüllü olarak Malzeme Araştırmaları I ve II derslerini alıp Bölümümün araştırma gruplarındaki çalışmalara katılabilmektedir. Ülkemizde alanında ilk olan bu uygulamada, lisans öğrencilerimiz çalışmalarının sonuçlarını uluslararası konferanslarda sunmakta ve dergilerde yayınlamaktadır. Ülkemizdeki ilk ve dünyada az sayıda örneği bulunan lisans öğrencilerimizin bilimsel araştırmaların yayınlandığı “MATTER” dergisi Bölümümüz tarafından Ocak 2014 tarihinden beri yayınlanmaktadır (http://matter.mete.metu.edu.tr).

 

Toplam 116 mezunumuz yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadır: 23 mezunumuz 8 farklı ülkedeki üniversitelerde; 68 mezunumuz ülkemizdeki 36 farklı üniversitede; başka üniversitelerden mezun olup Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Bölümümüzde doktora çalışmasını bitiren 10 mezunumuz ise  6 farklı üniversitede görev yapmaktadır. Son yıllarda mezunlarımızın sanayi kuruluşlarının Ar-Ge birimlerinde işe girme oranları belirgin olarak artmıştır.

 

 

 

 

Bölümümüz bünyesinde çok çeşitli araştırma ve servis laboratuvarları mevcuttur. Servis laboratuvarları eğitim faaliyetleri öncelikli olup  tüm öğrencilerimizin kullanımına açıktır. Araştırma laboratuvarları ise bölümümüzde bulunan araştırma gruplarının çalışmaları için özelleşmiştir.


Servis laboratuvarlarımızın bazıları:

 

  • Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) Laboratuvarı
  • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
  • X-Işınları Kırınım (XRD) Laboratuvarı
  • X-Işınları Işınım (XRF) Laboratuvarı
  • Isıl İşlem Laboratuvarı
  • Metalografi Laboratuvarı
  • Titreşen Parçacık Magnetometresi (VSM) Laboratuvarı
  • Mekanik Test Laboratuvarları
  • Döküm Laboratuvarı

 

Araştırma laboratuarlarımız için tıklayınız.

 

Ayrıca bölümümüzde ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi'ni barındırmaktayız. Merkezin websitesini ziyaret etmek ve daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

 

Bölümümüzde aktif olarak çalışan bir öğrenci topluluğumuz, Malzeme Bilimleri Topluluğu, bulunmaktadır. Topluluğumuzun odası kantin yanında bulunmaktadır. Topluluk, düzenlediği bir çok etkinliğin yanında, her sene Malzeme Günleri adı altında ulusal bir konferans düzenlemekte ve Hy-Tech Hidrojen Arabası Takımı gibi uluslararası çalışmalara imza atmaktadır.

  

                        


Last Updated:
25/07/2020 - 13:40