Max-width 100%
Filiz Sarıoğlu
Prof. Dr.


Research Interests:
 • Fracture Behaviour of Metallic Materials and Composites
 • Fracture Mechanical Approach to Stress Corrosion Cracking
 • Mechanical Behavior of Metals, Alloys and Composites
 • Metal Matrix Composites
 • Microbiological Corrosion
Publications:
 • F.Sarıoğlu, “The Effect of Tempering on Susceptibility to Stress Corrosion Cracking of AISI 4140 Steel in 33% Sodium Hydroxide at 80oC", Materials Science and Engineering A, 315 (2001) 98-102.
 • O.P.Agboola,F.Sarioglu,C.Kizilors, “Validation of Circumferential Notched Tensile (CNT) Test Procedure for KISCC Determination” 2013 World Congress on Engineering, Code 100983 (July 2013) London, UK
 • M.Arhami,F.Sarioglu, A.Kalkanlı, M.Hashemipour,” Microstructural Characterization of Squeeze-Cast Al-8Fe-1.4 V-8Si” Materials Science and Engineering A, 484, Issues 1-2 (2008) 218-223.
 • M.Arhami, F.Sarioglu, A.Kalkanli, “Effect of Heat Treatment and Reinforcement with Silicon Carbide on the Microstructure and Mechanical Properties of Al-Fe-V-Si Alloy” ASME International Mechanical Engineering Congress, IMECE 2007,Code 72091 (Nov.2007) Seattle, WA, USA
 • M.Arhami, F.Sarıoğlu, A.Kalkanlı, M. Hashemipour, “The Effect of Vanadium on the Morphology of Intermetallics in Squeeze Cast Al-8Fe-8Si-1.4V Alloy”, Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT) (30 July - Aug 3, 2006) Las Vegas, Nevada, USA.
 • M.Arhami, F.Sarıoğlu, A.Kalkanlı, “Fracture Behavior of an Al-Fe_Si-V / SiCp Composite” Proceedings of 7th Int. Fracture Conference (19-21 Oct.2005) Kocaeli, 823-828.
 • F.Sonat, F. Sarıoğlu , H. Gür, “Detection and Monitoring of Surface Fatigue Cracks in 2024-T3 Alloy by Ultrasonic Methods", Proceedings of 6th Int. Fracture Conference (10-12 Sept. 2003) Konya, 279-284.
 • K.Yurtışık, F.Sarıoğlu, “Nitrürlenmiş H10A Sıcak iş Takım Çeliğinin Aşınma Tavrı”, Proceedings of 11. International Congress on Metallurgy and Materials, İstanbul (5-8 June 2002) (on CD)
 • R.Gürbüz, F.Sarıoğlu, “Fatigue Crack Growth Behavior of AA7475 Aluminum Alloy at Different Aging Conditions”, Materials Science and Technology, 17 (2001) 1539-1543.
 • F.Sarıoğlu, “ Menevişlenmiş AISI 4140 Çeliğinin Kostik Soda Ortamında Gerilimli Korozyon Çatlaması” 5. Proceedings of International Conference on Fracture, Elazığ (6-8 Sept. 2001) 210-216.
 • K. Pehlivanoğlu, F. Sarıoğlu, “4140 ve 4340 Çeliklerinin Kostik Bir Ortamdaki Gerilimli Korozyon Davranışı Üzerine İçyapısal Etkilerin İncelenmesi”Proceedings of 9. International Congress on Metallurgy &Materials, İstanbul (11-15 June. 1997) Vol.1, 165-170.
 • F. Sarıoğlu, F.Ö.Orhaner, “Effect of Prolonged Heating at 130o C on Fatigue Crack Propagation of 2024 Al Alloy in Three Orientations" Materials Science and Engineering A, 248 (1998) 115-119.
 • Şahin, F. Sarıoğlu, “Effect of Reinforcements on Precipitation Behaviour in Al 7075/TiCp Composite" Scripta Materialia, 37, No.8 (1997) 1117-1121.
 • Sarıoğlu, R.Javarherdashti, N.Aksöz, “Corrosion of Drilling Pipe Steel in an Environment Containing Sulphate-Reducing Bacteria", Int.J.Pres.Ves.&Piping, 73 (1997) 127-131.
 • Kalkanlı, T.Sezenöz, F.Sarıoğlu, “Microstructural Examination of In-situ Produced Metal Matrix Composites, 13. Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara (1-4 Eylül.1997) 811-816.
 • M. K. Pehlivanoğlu, F. Sarıoğlu, “ Fracture Characteristics of AISI-SAE 4140 and 4340 Steels Subjected to Stress Corrosion Cracking in a Caustic Solution” 13.Ulusal Elektron Mikroskop Kongresi Bildiriler Kitabı,,Ankara (1-4 Eylül 1997) 715-719.
 • F. Sarıoğlu, A. Kalkanlı, “ Microstructural Characterisation of Squeeze Cast Al- TiCp Composite” TÜBİTAK Turkish Journal of Medical Sciences (1995) 170.
 • Kalkanlı, F. Sarıoğlu, “Microstructural Assesment of Al- SiCp Composite Produced by Squeeze Casting” TÜBİTAK Turkish Journal of Medical Sciences (1995) 168.
 • F. Sarıoğlu, “Metallerde Sülfat Redükleyici Bakterinin Neden Olduğu Mikrobiyolojik Korozyon” IV. Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İTÜ, İstanbul ( 25-27 Ekim 1994) 251-258.
 • F.Sarıoğlu, P.Abachi, M.Doruk, “Crack Growth Kinetics of 7050-T73651 Aluminum Alloy Under Constant Load at 150oC", J. of Mat. Sci., 28 (1993) 1430-1434.
 • M. Doruk, R. Gürbüz, F. Sarıoğlu, “Sıvılaştırılmış Gaz Kaplarında Çatlama ve Nedenleri” III. Korozyon Sempozyumu Bildiriler Kitabı , ODTÜ, Ankara ( 3-6 Kasım 1992) 251-256.
 • F. Ö. Orhaner, F. Sarıoğlu, “2024 Al Alaşımında Uzun Süreli Yaşlandırmanın Yorulma Çatlağı Büyümesine Etkisi” III. Ulusal Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, Yıldız Üniversitesi, İstanbul (23-25 Eylül 1991) 143-154.
 • P. Abachi, M. Doruk, F. Sarıoğlu, “Yüksek Dayançlı 7050-T73651 Aluminyum Alaşımının Sabit Yük ve 150°C Sıcaklıktaki Çatlak Büyüme Kinetiği” III. Ulusal Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, Yıldız Üniversitesi, İstanbul (23-25 Eylül 1991) 131-142.
 • F.Sarıoğlu, M.Doruk, “Düşük Dayançlı Malzemelerde Gerilmeli Korozyon Çatlamasına Kırılma Mekaniği Yaklaşımı” III. Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul(23-25 Eylül 1991) 167-174.
 • K.S. Khawaja, F. Sarıoğlu, “Cracking of 5052 Al Alloy in 3% NaCl”, Fracture of Engineering Materials and Structures” ed: S. H. Teoh, K.H. Lee, (1991) 753-757.
 • M. Doruk, F.Sarıoğlu, “Su ile Soğutulan Kalın Kesitli Yüksek Basınç Borularında Çatlama Sorunları”, Korozyon, 2 (1990) 33-42.
 • M. Doruk, R. Gürbüz, F. Sarıoğlu, “Yüksek Basınç ve Sıcaklıklarda Hidrojen Tahribatı”, Korozyon, 2 (1990) 91-96.
 • F.Sarıoğlu, M. Doruk, “Elastic-Plastic Fracture Mechanics Analysis of SCC in a Low Strength Steel” Advances in Fracture Research, eds: K.Salama, K. Ravi-Chandar, D.M.R. Taplin, P.Rama Rao, 1 (1989) 259-266.
 • M. Doruk, F. Sarıoğlu, “Alaşımlarda Gerilmeli Korozyon Çatlaması” I.Korozyon Sempozyumu Tebliğler Kitabı, ODTÜ, Ankara (24-25 Ekim 1988) 115-137.
 • F. Sarıoğlu, M. Doruk, “Düşük Dayançlı Bir Çelikte Çatlak Büyüme Hızının Elastik- Plastik Kırılma Mekaniği Parametreleri ile Değişimi” II. Ulusal Kırılma Konferansı Bildiriler Kitabı (6-8 Temmuz 1987) Trabzon, 179-188.
 • F.Sarıoğlu, M.Doruk “Correlation Between Yielding Fracture Mechanics Parameters and the Crack Growth Rate of a Low Strength Steel in 2N (NH4)2 CO3 at 75°C”, Proceedings of 9th International Congress on Metallic Corrosion, Toronto. Canada, 1 (1984) 203-207.
 • F.Sarıoğlu, M.Doruk, “Applicability of C*-Integral for Stress Corrosion Crack Growth Behaviour in a Low Strength Steel”, Life Assesment of Dynamically Loaded Materials and Structures” ed: L.Faria.(1984) 533-537.
 • F. Sarıoğlu, M. Doruk, “Sıcak Presleme ile Elde Edilmiş Laminar Kompozitlerin Kırılma Özelliklerine İlişkin İncelemeler” TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi Tebliğler Kitabı, Çeşme, İzmir (24-28 Ekim 1977) 345-356.

Last Updated:
25/08/2019 - 23:17